พลายศักดิ์สุรินทร์ อาลัย ควาญปุ้ย กลับศรีลังกา

วันที่ 6 กรกฎาคม นายสุรัตน์ชัย อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้สัมภาษณ์ มติชนออนไลน์ ถึงการดูแลพลายศักดิ์สุรินทร์ หลังจากที่สถาบัน คชบาลแห่งชาติรับมาดูแลเป็นวันที่ 5 ว่า สุขภาพโดยทั่วไปของพลายศักดิ์สุรินทร์ถือว่าเป็นปกติ อาการบวมของฝียุบลงมามากแล้ว สำหรับอาการที่บริเวณขาที่ยังงอไม่ได้นั้น ต้องรอให้มีการกักโรค ในช่วง 30 วัน ให้ผ่านไปก่อน ทีมสัตวแพทย์จะประเมิน และรักษากันอีกที

ตอนนี้เรายังคงต้องล่ามโซ่พลายศักดิ์สุรินทร์เอาไว้อยู่ ตอนนี้ฝึกความคุ้นเคยกับควาญของทางสถาบันฯที่เราจัดให้ดูแล 4 คน ซึ่งที่ผ่านมามีควาญช้างที่เคยดูแลพลายศักดิ์สุรินทร์ เป็นหัวหน้าควาญช้างของสวนสัตว์ศรีลังกา เดินทางมาส่งพลายศักดิ์สุรินทร์ ด้วย ซึ่งเขาก็จะคุ้นเคยกับควาญช้างของเราเป็นอย่างดี แต่ในวันที่ 7 กรกฎาคม วันพรุ่งนี้ คุณปุ้ย(ชื่อควาญช้างจากศรีลังกา)ก็จะเดินทางกลับศรีลังกาแล้ว คิดว่า แรกๆพลายศักดิ์สุรินทร์ อาจจะมีคิดถึง และมีปัญหาเรื่องการสื่อสารระหว่างควาญช้างไทย กับพลายศักดิ์สุรินทร์บ้าง เพราะยังฟังคำสั่งภาษาไทยได้ไม่มากนัก แต่ระยะยาวไปแล้วไม่มีปัญหา คือ ใหม่ๆอาจจะมีการสั่งเป็นภาษาสิงหล ที่ควาญช้างไทยเรียนรู้มาจากคุณปุ้ย ปนๆภาษาไทยไปบ้าง แต่ในที่สุดแล้วมั่นใจว่า พลายศักดิ์สุรินทร์จะเข้าใจในภาษาไทยเต็มร้อย เพราะควาญช้างของเราก็เก่งไม่แพ้ใคร นายสุรัตน์ชัย กล่าว

Add a Comment

Your email address will not be published.